Showing 1-5 of 5 items.
Okładka

Obraz Cudowny Matki Boskiej Częstochowskiej


brak miejsca: brak wydawcy, po 1880
available since 12 Sep 2019
Okładka

Królowa Korony Polskiej Najświętsza Marya Panna Częstochowska


Warszawa: nakł. i własność artysty grafika St. Hankiewicza w Warszawie, Odbito w Drukarni Technicznej, około 1909
available since 11 Sep 2019
Okładka

Wniesienie obrazu do Częstochowy podług współczesnego pierwotworu

Oleszczyński, Antoni
Paris: Imp. de Drouart, przed 1879
available since 11 Sep 2019
Okładka

Na pamiątkę poświęcenia nowej wieży na Jasnej Górze w Częstochowie dnia 15-go sierpnia Roku Pańskiego 1906

J. L. (grafik).
brak miejsca: nakł. i własność W. Godlewskiego, 1906
available since 11 Sep 2019