Zeige 1-5 von 5 Einträgen.
Okładka

Obraz Cudowny Matki Boskiej Częstochowskiej


brak miejsca: brak wydawcy, po 1880
verfügbar 12.09.2019
Okładka

Królowa Korony Polskiej Najświętsza Marya Panna Częstochowska


Warszawa: nakł. i własność artysty grafika St. Hankiewicza w Warszawie, Odbito w Drukarni Technicznej, około 1909
verfügbar 11.09.2019
Okładka

Wniesienie obrazu do Częstochowy podług współczesnego pierwotworu

Oleszczyński, Antoni
Paris: Imp. de Drouart, przed 1879
verfügbar 11.09.2019
Okładka

Na pamiątkę poświęcenia nowej wieży na Jasnej Górze w Częstochowie dnia 15-go sierpnia Roku Pańskiego 1906

J. L. (grafik).
brak miejsca: nakł. i własność W. Godlewskiego, 1906
verfügbar 11.09.2019