Showing 1-10 of 10 items.
Okładka

Klasztor Jasnogórski. Kościół św. Barbary. Wersja druga


brak miejsca: brak wydawcy, około 1900
available since 15 Oct 2019
Okładka

Klasztor Jasnogórski. Kościół św. Barbary. Wersja pierwsza


brak miejsca: brak wydawcy, około 1900
available since 15 Oct 2019
Okładka

Klasztor Jasnogórski. Pomnik Kordeckiego. Kościół św. Rocha


Zurich: Kunzli freres, około 1898
available since 15 Oct 2019
Okładka

Klasztor Jasnogórski. Kościół św. Rocha


brak miejsca: brak wydawcy, około 1900
available since 15 Oct 2019
Okładka

Klasztor Jasnogórski. Kaplica N.M.P. Kościół św. Barbary


Zurich: Kunzli freres, około 1898
available since 15 Oct 2019
Okładka

Widok klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie


brak miejsca: brak wydawcy, 1892
available since 15 Oct 2019
Okładka

Wniesienie obrazu do Częstochowy podług współczesnego pierwotworu

Oleszczyński, Antoni
Paris: Imp. de Drouart, przed 1879
available since 11 Sep 2019
Okładka

Eglise et Couvent de Czenstochowa

Lalaisse, Charles de
Barcelona: Imprenta del Guardia National, 1840
available since 11 Sep 2019
Okładka

Eglise et Couvent de Czenstochowa


Paryż: Impr.e de Leclerc, około 1835
available since 9 Sep 2019