Wyświetlone 1-1 z 1 rekordu.
Okładka

Częstochowa z r. 1655. z wid. G. Bodenehra pt. Curioses Staats und Kriegs Theatrum in Polen, Augsburg, z zbiorów D. Witke-Jeżewskiego


Warszawa: Wydawca Tow. Opieki nad zabytkami Przeszłości, Zakł. Graf. B. Wierzbicki i S-ka, około 1924
Udostępniono 09.10.2019