Wyświetlone 1-3 z 3 rekordów.
Okładka

Medal "Cudu nad Wisłą" 1920-1930


Warszawa: Zakł. Graf. Koziańskich, 1931
Udostępniono 09.10.2019
Okładka

Królowa Korony Polskiej. Kraków - Warszawa - Poznań, Zjednoczenie


Warszawa: Druk. K. Piechocki i S-ka, Wydawnictwo Stefana Granke, 1917
Udostępniono 22.11.2019
Okładka

Częstochowa z r. 1655. z wid. G. Bodenehra pt. Curioses Staats und Kriegs Theatrum in Polen, Augsburg, z zbiorów D. Witke-Jeżewskiego


Warszawa: Wydawca Tow. Opieki nad zabytkami Przeszłości, Zakł. Graf. B. Wierzbicki i S-ka, około 1924
Udostępniono 09.10.2019