Wyświetlone 1-15 z 15 rekordów.
Okładka

Wesołych Świąt! Życzenia z Częstochowy


brak miejsca: brak wydawcy, 1914
Udostępniono 09.10.2019
Okładka

Medal "Cudu nad Wisłą" 1920-1930


Warszawa: Zakł. Graf. Koziańskich, 1931
Udostępniono 09.10.2019
Okładka

Pamiątka Wielkiej Kwesty Ogólnokrajowej 11-18 czerwca 1916 r. pod hasłem "Ratujcie dzieci"


Łódź: Wydawnictwo łódzkiej Okręgowej Rady Opiekuńczej :, Zakł. Graf. Z. Terakowski, 1916
Udostępniono 09.10.2019
Okładka

Królowa Korony Polskiej. Kraków - Warszawa - Poznań, Zjednoczenie


Warszawa: Druk. K. Piechocki i S-ka, Wydawnictwo Stefana Granke, 1917
Udostępniono 22.11.2019
Okładka

Królowo Korony Polskiej Módl się za nami. Pocztówka patriotyczna


brak miejsca: brak wydawcy, przed 1939
Udostępniono 09.10.2019
Okładka

Boże zbaw Polskę. Pocztówka patriotyczna


brak miejsca: brak wydawcy, 1927
Udostępniono 09.10.2019
Okładka

Boże zbaw Polskę. Pocztówka patriotyczna


brak miejsca: brak wydawcy, 1906
Udostępniono 09.10.2019
Okładka

Boże zbaw Polskę. Pocztówka patriotyczna


Kraków: Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich, 1911
Udostępniono 09.10.2019
Okładka

Boże zbaw Polskę. Pocztówka patriotyczna

Kranikowski, K. Red.
Kraków: Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich, 1912
Udostępniono 09.10.2019
Okładka

Boże zbaw Polskę. Pocztówka patriotyczna


Kraków: nakł. Księgarni Katolickiej Dra Miłkowskiego, 1898
Udostępniono 09.10.2019
Okładka

Boże zbaw Polskę. Pocztówka patriotyczna


Kraków: nakł. J. K., przed 1939
Udostępniono 09.10.2019
Okładka

Pozdrowienie polskie 1830-1863. Pocztówka patriotyczna

Kranikowski, K. Red.
Kraków: Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich, 1907
Udostępniono 09.10.2019
Okładka

Boże zbaw Polskę


Stanisławów: Wydawnictwo "Artysty", 1903
Udostępniono 09.10.2019
Okładka

Częstochowa z r. 1655. z wid. G. Bodenehra pt. Curioses Staats und Kriegs Theatrum in Polen, Augsburg, z zbiorów D. Witke-Jeżewskiego


Warszawa: Wydawca Tow. Opieki nad zabytkami Przeszłości, Zakł. Graf. B. Wierzbicki i S-ka, około 1924
Udostępniono 09.10.2019
Okładka

Pamiątka ogłoszenia Wolnej i Niepodległej Polski 5-listopada 1916


brak miejsca: brak wydawcy, około 1916
Udostępniono 08.10.2019